Chi tiết sản phẩm

FREE (TÔM)

GIẢI ĐỘC NƯỚC KHỬ KIM LOẠI NẶNG, GIẢM pH CHỐNG SỐC KHI MÔI TRƯỜNG THAY ĐỔI
Mô tả

Thành phần

Ethylen-diaminetetra-acetic acid
 (EDTA)
5%
Sodiumthiosulfate 10%
Sodium Lauryl Sulfate 10%
Tá dược (dextrose) vừa đủ  1 kg

Công dụng

- FREE làm giảm độ nhớt, váng bọt trong ao nuôi, tiêu hủy các độc tố của tảo.
- Khử các kim loại nặng tồn lưu trong ao nuôi.
- Phân giải độc tố do sử dụng hóa chất, chống sốc khi môi trường thay đổi.

Cách dùng

-Giải độc nước, khử kim loại nặng: Dùng 1 kg FREE/2.000m3 nước.
- Giảm sốc cho tôm khi sử dụng hóa chất: Dùng 1 kg FREE/1.500m3 nước.

Nhận xét khách hàng

Lượt xem:469

Sản phẩm xem nhiều

Sản phẩm quan tâm

Sản phẩm đề xuât

Đối tác

Tên: Mr. Tuân

Điện thoại: 0901077688

Email: tranhoangtuan77@gmail.com

Tên: Mr. Chiêu

Điện thoại: 0939326468

Email: nguyenngocchieu01092010@gmail.com