Chuyên đề kỹ thuật

Công tác xử lý các chất thải sau vụ nuôi tôm để môi trường nuôi luôn ổn định, góp phần cho vụ nuôi tôm thành công. Ông Tăng Văn Súa, ở ấp Cảng Buối, xã Hòa Đông (TX. Vĩnh Châu) chia sẻ: “Nước trong ao nuôi tôm xả trực tiếp ra môi trường, nếu tôm bị dịch bệnh sẽ ảnh hưởng hộ nuôi tôm khác khi lấy nước vào chuẩn bị vụ nuôi mới. Chính vì vậy, vài năm trở lại đây, thông qua khuyến cáo của ngành chuyên môn, hộ dân đã chuyển đổi nuôi tôm bằng ao đất truyền thống sang nuôi ao lót bạt và áp dụng hệ thống lắng lọc nước trong ao nuôi theo quy trình mới xả nước thải ra môi trường hoặc dùng chính nước đó phục vụ cho vụ nuôi tiếp theo”.
Taking advantages of 254 km – coastline, 87 river mouths and 100,000 ha of mangrove forests, the southernmost province of Cà Mau is aiming to develop crab farming to make the crustacean its second-biggest aquatic export after brackish shrimp.
Như chúng ta được biết, vận chuyển cá là một quá trình gây stress đối với cá, đặc biệt là đối với cá giống. Để hạn chế quá trình này, các loại thuốc mê được lạm dụng khá nhiều, điều này vừa làm lãng phí tiền vừa gây hại cho vật nuôi. Do đó, các nhà khoa học đang nghiên cứu để tìm ra một loại chất thay thế thuốc mê vừa rẻ, thân thiện môi trường lại có tính hiệu quả cao.
Mặc dù sống trong cùng một điều kiện, cùng một thông số chất chất lượng nước nhưng những con tôm có giới tính khác nhau sẽ khác biệt về hành vi ăn mồi, khả năng cảm giác và khả năng thích nghi với môi trường sống. Ở đây người ta kiểm tra sự bắt mồi của tôm thẻ chân trắng liên quan đến giới tính, từ đó giải thích được tại sao lại thiếu hiệu quả trong quá trình nuôi tôm. Con đực thường tham gia nhiều vào quá trình bắt mồi và tập trung nhiều ở những nơi có thức ăn như nhá, con đực cũng bơi lội, thám hiểm nhiều hơn con cái. Ngược lại, con cái lại không thường hoạt động và ít bị thu hút vào các vị trí nhiều thức ăn. Và vì không hoạt động nên con cái tiêu tốn ít năng lượng hơn so với con đực, năng lượng giữ lại để thúc đẩy tăng trọng.
Đối tác

Tên: Mr. Tuân

Điện thoại: 0901077688

Email: tranhoangtuan77@gmail.com

Tên: Mr. Chiêu

Điện thoại: 0939326468

Email: nguyenngocchieu01092010@gmail.com